ซีรี่ย์อินเดีย มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่1-250 (จบ)

ซีรี่ย์อินเดีย มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย

ซีรี่ย์อินเดีย มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย

ซีรี่ย์อินเดีย มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย เป็นเรื่องราวความขัดแย้งของพี่น้องสองตระกูล ระหว่าง ตระกูลเการพ และ ตระกูลปาณฑพ ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต แห่ง กรุงหัส ตินาปุระ จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งมีพันธมิตร ของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจำนวนมาก กล่าวกันว่านี่คือการต่อสู้ระหว่าง ฝ่ายธรรมะ และ ฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่งในที่สุดแล้ว ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้ มหาภารตะ

ตอนที่ มหาภารตะ (Mahabharat) Season1[พากย์ไทย]: ตอนที่1-50
1 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 1
2 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 2
3 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 3
4 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 4
5 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 5
6 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 6
7 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 7
8 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 8
9 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 9
10 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 10
11 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 11
12 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 12
13 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 13
14 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 14
15 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 15
16 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 16
17 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 17
18 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 18
19 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 19
20 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 20
21 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 21
22 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 22
23 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 23
24 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 24
25 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 25
26 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 26
27 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 27
28 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 28
29 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 29
30 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 30
31 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 31
32 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 32
33 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 33
34 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 34
35 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 35
36 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 36
37 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 37
38 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 38
39 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 39
40 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 40
41 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 41
42 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 42
43 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 43
44 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 44
45 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 45
46 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 46
47 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 47
48 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 48
49 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 49
50 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 50
มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 51


มหาภารตะ (Mahabharat) Season1 พากย์ไทย: ตอนที่ 1-50
มหาภารตะ (Mahabharat) Season2 พากย์ไทย: ตอนที่ 51-100
มหาภารตะ (Mahabharat) Season3 พากย์ไทย: ตอนที่ 101-143 (จบ)