นางพญางูขาว The Destiny of White Snake 2019 ตอนที่ 1-60 (จบ)

นางพญางูขาว The Destiиy of White Sиake

ซีรี่ย์จีน นางพญางูขาว The Destiиy of White Sиake 2019

เรื่องย่อ : ซีรี่ย์จีน นางพญางูขาว The Destiиy of White Sиake 2019 ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ข่อง9 MCOT ดัดแปลงจากนิทานพื้นบ้านคลาสสิกที่บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างคนอมตะกับมนุษย์เรื่องนี้ตั้งขึ้นที่หางโจวซึ่งเป็นเมืองหลวงของศาลทางใต้ และเกี่ยวกับปีศาจงูอายุ 1,000 ปีบำเพ็ญเพียรจนมีร่างที่เปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงที่สวยและตกหลุมรักกับชายหนุ่ม อย่างไรก็ตามพระภิกษุสงฆ์จะเข้ามาแทรกแซงและกีดกันความรักของทั้งคู่

ตอนที่
1 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 1
2 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 2
3 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 3
4 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 4
5 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 5
6 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 6
7 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 7
8 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 8
9 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 9
10 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 10
11 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 11
12 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 12
13 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 13
14 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 14
15 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 15
16 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 16
17 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 17
18 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 18
19 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 19
20 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 20
21 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 21
22 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 22
23 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 23
24 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 24
25 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 25
26 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 26
27 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 27
28 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 28
29 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 29
30 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 30
31 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 31
32 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 32
33 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 33
34 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 34
35 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 35
36 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 36
37 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 37
38 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 38
39 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 39
40 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 40
41 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 41
42 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 42
43 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 43
44 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 44
45 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 45
46 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 46
47 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 47
48 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 48
49 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 49
50 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 50
51 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 51
52 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 52
53 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 53
54 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 54
55 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 55
56 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 56
57 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 57
58 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 58
59 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 59
60 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 60 จบแบบที่ 1
60 The Destiиy of White Sиake:ตอนที่ 60 จบแบบที่ 2
(จบ)

Dotv Series